Pourquoi nous?

"TEKNISIANA TSARA HOFANA, ANTOKY NY FOTODRAFITRASA MAHARITRA"